01-03-18

Een (klein, maar veel betekenend) misverstand

Ik had nog geen volledig jaar voltooid op mijn werk in Rio de Janeiro en ik werd al naar Boston gezonden om daar een internationale tentoonstelling bij te wonen over drukmachines. Van de gelegenheid gebruik makend werd ik ook persoonlijk voorgesteld aan onze exporteur in deze stad, met name "Craftsmen Machinery Company".

Gedurende de voorafgaande weken was ik er herhaaldelijk aan herinnerd geweest door mijn collega's dat zij, de exporteurs, veel meer geld verdienden met veel minder onkosten en risico's dan onze firma, voor de machines die wij, door hen, invoerden.

Ik besefte toen nog helemaal niet dat de eigenaars van deze exportfirma, net zoals de algemene managers van onze eigen firma, (de Duitsers Herbert Landsberg en Peter Seidl) van joodse oorsprong waren. Gedurende ons eerste middagmaal in Boston meende ik het gepast de aandacht te vestigen van hun algemene manager, Georges Distler, op de voortdurende reclamaties die ik over hen, dagelijks, voor geschoteld had gekregen in Rio.

De mens kon zijn oren haast niet geloven, onderbrak meteen het middagmaal en eens terug op het kantoor werd ik nijdig bevolen mij "weg te scheren". Ik had niet goed begrepen waarom eigenlijk, maar ik was wel fier geweest dat ik er hen als eerste op gewezen had dat ze echt te veel mark-up toevoegden aan de prijzen van de machines die WIJ verkochten, installeerden en onderhielden, in Brazilië.

Ik heb verder alleen mijn plan wel kunnen trekken in Boston en in New York waar ik ook onze vertegenwoordiger in de VSA heb ontmoet, Daniel Dantas, die mij verschillende soorten deurklinken overhandigde voor onze Zweedse Directeur in São Paulo, Erik Svedelius. Die maakte er zichzelf prat op dat er in zijn huis niets van oorspronkelijk Braziliaanse oorsprong te vinden was en alles, zelfs zijn deurklinken, vanuit het buitenland geïmporteerd werden door "draagezels" zoals ik.

Toen ik terug keerde naar ons kantoor in Rio, kreeg ik onmiddellijk de indruk dat het daar fel aan het waaien was. De eigenaars van de exportfirma in Boston hadden inmiddels een kleurrijke brief opgezonden naar de Braziliaanse Directeur van mijn firma, erover reclamerend dat ik een "ANTISEMIET" was.

Ik heb maar pas later verstaan dat het echt daarover ging en niet dat ik gewoon op het verschil van investeringen, verantwoordelijkheid en risico's gewezen had tussen onze beide firma's, in voege voor de commercialisering van Amerikaanse bucht en brol in Brazilië, wat me onrechtvaardig had geleken te zijn om alzo op gelijkaardige basis verder vergoed te blijven worden.

Nog altijd in die waan werd ik geroepen naar een vergadering op het hoofdkwartier, speciaal voor mij opgezet, waar delegaties vanuit Rio en São Paulo mij zouden oordelen op mijn al-of-niet "antisemitisme". De grote meerderheid bestond uit ne hele hoop joden, van alle soorten en afkomsten, maar eigenaardig genoeg, zonder ene enkele Palestijn erbij.

Ik heb, een beetje verbaasd, op alle vragen eerlijk en objectief geantwoord, terwijl de aanwezigen voortdurend medeplichtige blikken met elkaar wisselden en werd nadien met vriendelijke schouderklopjes terug naar de deur gewezen. Ik had toen nog niet begrepen dat ze het over mijn eventueel prompt ontslag gehad hadden en ontzettend geïnteresseerd waren in mijn visie over de onrustwekkende vergaderingen die ik in de USA gevoerd had.

Ik heb nooit precies geweten wat hun antwoord is geweest op de brief van onze exporteur, maar alleen maar dat het zich betroffen had om een enorm klein "MISVERSTAND", veroorzaakt door het niet volledig beheersen van de "Engelse" taal.

Ik ben daar nog 37 jaar verder blijven werken en het enige andere misverstand is gebeurd toen ik een generaal die bij ons werkte als veiligheidsverantwoordelijke, op zijn grote tenen had "getert" toen hij mij uitgevraagd had waarom ik mijn auto op de parkeerplaats van de firma had laten staan gedurende het voorafgaande weekeinde en dat hij dat feit had beschouwd als een daad van ROOD COMMUNISME. Later meer daarover.

Een jaar daarna heeft Georges, gedurende een tegenbezoek in Rio, mij gevraagd hem naar de luchthaven te voeren. Vooraleer in het vliegtuig te stappen gingen we samen nog een biertje drinken (op mijn kosten natuurlijk) en toen werd hij ineens zo echt danig lief en vertrouwelijk dat ik er weemoedig van werd. Met tranen in zijn varkensoogjes vroeg hij me nederig "hem te vergeven".

Voor wat, vroeg ik verstomd?

Feit is dat ik nu alles veel beter versta, dan veertig jaren geleden...

In de huidige wereld moet men "of jood" of "of arabier" zijn.

Gewone MENSEN, bestaan niet meer.

12:42 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

Post een commentaar

NB: commentaren worden gemodereerd op deze weblog.