07-11-17

Houd de doktersfactuur gezond MICHAËL MAAKT DE REKENING

Weet u precies wat u betaalt voor een bezoek aan de huisarts, een controle bij de tandarts of een consultatie bij een specialist? En hoeveel u daarvan terugkrijgt via het ziekenfonds? De kans is klein: artsentarieven lijken een ingewikkeld kluwen. Toch kan u te weten komen hoeveel u moet betalen en ervoor zorgen dat u niet meer betaalt dan nodig.

Kies voor een geconventioneerde arts

Artsen en ziekenfondsen sluiten jaarlijks akkoorden over de tarieven die artsen mogen aanrekenen. Maar die tarieven gelden alleen voor de artsen die dat akkoord aanvaarden, de zogenaamde 'geconventioneerde artsen'. Als u voor zo'n arts kiest, weet u dus zeker dat u het officiële tarief betaalt. En u weet ook hoeveel u terugkrijgt via het ziekenfonds en wat u dus uiteindelijk nog zelf zal betalen (het remgeld). Bij niet-geconventioneerde artsen is dat niet zo: zij zijn niet gebonden aan de officiële tarieven en kunnen supplementen aanrekenen die het ziekenfonds niet terugbetaalt. Het gevolg daarvan is dat u bovenop het remgeld meer uit eigen zak zal moeten betalen. Artsen kunnen ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn en gedeeltelijk niet, bijvoorbeeld afhankelijk van het tijdstip van de dag waarop de raadpleging plaatsvindt. Artsen moeten dat (en wanneer) ze geconventioneerd zijn duidelijk uithangen in de wachtkamer, maar u kan het ook opzoeken via de website www.riziv.be, doorklikken naar 'webtoepassingen' en dan doorklikken naar 'een zorgverlener zoeken' of via de website van uw ziekenfonds.

Leg bij de huisarts een Globaal Medisch Dossier aan

U kan bij uw huisarts een Globaal Medisch Dossier laten aanleggen. Daarin verzamelt uw huisarts alle gegevens over uw gezondheid, maar evengoed uw geneesmiddelengebruik en de informatie uit onderzoeken van specialisten. Voor het aanmaken van een Globaal Medisch Dossier betaalt u de huisarts 30 euro, maar dat bedrag krijgt u via het ziekenfonds volledig terug. Het kost u met andere woorden niets, maar in ruil krijgt u wel voor elke prestatie meer terugbetaald van het ziekenfonds. Waardoor u dus minder remgeld moet betalen.

Zoek vooraf de officiële tarieven op

Het lijkt een kluwen, maar op de site van uw ziekenfonds of via www.riziv.be kan u voor elke raadpleging of prestatie terugvinden wat het officiële tarief is, hoeveel het ziekenfonds u terugbetaalt en wat het remgeld is dat u zelf moet betalen. Dat bedrag kan van enkele factoren afhangen, onder meer of u al dan niet een Globaal Medisch Dossier heeft. Maar voor een huisbezoek van de huisarts bijvoorbeeld ook van uw leeftijd en het moment van de dag. Zoek die informatie op voorhand op, zo weet u perfect wat een (geconventioneerde) arts u mag aanrekenen.

 

Ga na of u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming

Wie een laag inkomen heeft, krijgt een groter gedeelte terug van het ziekenfonds en moet bijgevolg minder zelf betalen. Het gaat onder meer om wie een leefloon ontvangt of wie een bruto belastbaar gezinsinkomen heeft dat lager is dan 17.855,56 euro, verhoogd met 3.305,54 euro per bijkomend gezinslid. Dat bedrag ligt hoger voor sommige groepen. Meer informatie krijgt u bij uw ziekenfonds. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, moet bij de huisarts enkel het remgeld betalen. U hoeft dus niet het bedrag voor te schieten dat u via het ziekenfonds terugkrijgt.

Hoeveel betaalt u?

Huisarts

Totaalprijs   Tegemoetkoming   Remgeld

Raadpleging

*zonder globaal medisch dossier €25 €19 €6

*met globaal medisch dossier €25 €21 €4

Thuisbezoek huisarts

*zonder globaal medisch dossier €37,07 €23,10 €13,97

*met globaal medisch dossier €37,07 €24,10 €12,97

Thuisbezoek huisarts (weekend)

*zonder globaal medisch dossier €55,60 €36,48 €19,12

*met globaal medisch dossier €55,60 €37,48 €18,12

Tarieven voor een consultatie van een geaccrediteerde erkende huisarts. Bij thuisbezoek: tarieven voor 10-75-jarigen.

Voor een raadpleging bij een (geaccrediteerde en erkende) huisarts betaalt u 25 euro. Ten minste als u bij een geconventioneerde huisarts gaat, wat volgens de meest recente cijfers bijna 9 op de 10 huisartsen zijn. Het grootste gedeelte van dat tarief krijgt u via het ziekenfonds terugbetaald. Afhankelijk van of u al dan niet een globaal medisch dossier heeft, betaalt u dan 6 of 4 euro remgeld. Als u recht heeft op een verhoogde terugbetaling betaalt u per consultatie 1,5 euro of 1 euro. Bij huisbezoeken betaalt u meer. Het tarief verschilt dan naargelang uw leeftijd (kinderen tot 10 jaar betalen minder en ook 75+'ers of chronisch zieken betalen iets minder) en is afhankelijk van het moment van de dag: voor bezoeken thuis 's avonds of 's nachts of tijdens het weekend betaalt u meer.

Specialist

Totaalprijs   Tegemoetkoming   Remgeld

Oogarts, Gynaecoloog, orthopedist €25 €13 €12

Dermato-venereoloog €32,05 €20,05 €12

Cardioloog €37,48 €25,48 €12

Kinderarts €37,48 €25,48 €12

Geriater €39,30 €27,30 €12

Psychiater €47,08 €35,08 €12

Oncoloog €57,99 €45,99 €12

Voor een raadpleging bij een geaccrediteerd geneesheer-specialist.

Ook bij specialisten bent u er zeker van dat u het officiële tarief betaalt indien de arts die u raadpleegt geconventioneerd is. Het aantal specialisten dat geconventioneerd is, ligt iets lager dan bij de huisartsen. Kiest u voor een niet-geconventioneerde specialist, dan mag die supplementen aanrekenen. Voor geconventioneerde specialisten gelden de bovenstaande tarieven en betaalt u voor een gewone consultatie 12 euro remgeld. Als een huisarts u doorverwijst naar een specialist, betaalt u slechts 7 euro remgeld. Dan moet u wel een globaal medisch dossier hebben en het moet de eerste consultatie zijn in dat jaar. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt voor een consultatie bij de specialist 3 euro remgeld (en 1 euro bij doorverwijzing van de huisarts).

Tandarts

Totaalprijs   Tegemoetkoming   Remgeld

Raadpleging (-18 jaar) €21,50 €21,50 €0

Raadpleging (+18 jaar) €21,50 €16,50 €5

Raadpleging orthodontie (+18 jaar) €26,00 €21,00 €5

Mondonderzoek (+18 jaar, eenmaal per kalenderjaar) €62,00 €58,50 €3,50

*Verwijderen van tandsteen (per 'kwadrant', vierde van gebit) €14,00 €10,50 €3,50

*Geldt voor wie vorige kalenderjaar een terugbetaalde prestatie liet uitvoeren bij de tandarts. Wie dat niet deed krijgt een lagere tegemoetkoming.

Het gedeelte dat u zelf moet betalen bij de tandarts, is afhankelijk van de ingreep en is vaak ook hoger voor wie het jaar voordien geen terugbetaalde tandzorg heeft gehad. Voor een jaarlijks mondonderzoek betaalt u 3,50 euro remgeld, maar voor sommige ingrepen zoals een implantaat krijgt u (afhankelijk van uw leeftijd) niets terugbetaald. Wie jonger is dan 18, krijgt voor de (halfjaarlijkse) consultatie en voor heel wat behandelingen dan weer alles terugbetaald. Gedetailleerde tarieven voor tand-artsingrepen vindt u via de website van uw ziekenfonds.

21:14 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.