25-01-17

Genadeloos - Deel 1

Elke morgen, vooraleer hij de tijd vond om zich achter zijn werktafel te installeren, greep ze hem bij zijn broekriem, terwijl hij vóór haar passeerde, aan de koffiezet en met de telefoonhoorn reeds tussen schouder en oor geklemd, trok ze hem naar zich toe, eerst haar vingers en daarna haar gehele hand in zijn onderbroek wringend waar zij algauw zijn verstijvende piemel ontmoette en hem zonder verder getreuzel op geilde, zodanig dat hij ogenblikkelijk begon te beven op zijn benen en hij zich met toegeknepen ogen overgaf aan haar opdringerig gedoe, net alsof dat verplicht en absoluut noodzakelijk was om de werkdag daarmee te mogen beginnen en alzo te vermijden dat hij daar nog verder aandacht en tijd aan zou besteden en dus ook, bijgevolg, meer zou renderen. Het kantoor was immers praktisch alleen maar bevolkt met vrouwelijke ambtenaren, van alle leeftijden. Hij heeft echter nooit kunnen besluiten of ze dat alleen maar voor zijn eficiencia deed of, waarschijnlijk en misschien zelfs eerder, dagelijks aan haarzelf wenste te bewijzen dat ze een man onder haar gezag wel degelijk wist te bedwingen, onderdanig te doen buigen, manipuleren en vervolgens intens te doen bevredigen, zonder dat iemand daar, in haar domein, iets mee te maken had.

Ze kon, op gebied van ouderdom, zelfs zijn moeder zijn en hij deed nooit geen enkele poging om haar te ontlopen, zo gewend was hij eraan geraakt over de loop van de maanden, toen hij als stagiair aanvaard was geweest. Zij was zijn overste en had hem dadelijk laten weten dat hij strikt haar bevelen zou moeten opvolgen en er nooit iets zou moeten tegenwerpen, wilde hij niet prompt ontslagen worden. Ze bleef bijna voortdurend aan de telefoon tateren de gehele dag lang, maar dat belette haar niet verscheidene andere dingen tezelfdertijd op te lossen. Een van die dingen was hem dus af te trekken, vooraleer er andere collega's opdaagden, 's morgens vroeg nog, wat nooit langer dan enkele minuutjes in beslag nam.

Gebeurde het toch dat er iemand voor hun voeten liep, dan loodste ze hem zonder veel omhaal, onverbiddelijk naar de WC's waar ze hem, de deur achter zich sluitend, prompt ook gereed deed komen, alhoewel ze er op lette de spuitende piemel door de open gehouden broekgleuf heen, naar het piskommetje te richten, zodanig dat hij zijn broek niet nat zou maken. 

Hoe rapper het ging voor haar, hoe meer ze er bleek van te genieten, wat hem deed veronderstellen dat ze er alleen maar op uit was de kwak "eruit" te doen en te zien vliegen.

Beiden hebben nooit van elkaar hun respectievelijke burgerlijke stand achterhaald, wat blijkbaar ook niet van pas kwam en nooit hebben zijn vrouwelijke collega's hem over haar eigenaardig gedrag geïnterpelleerd, alhoewel het geen geheim bleek te zijn.

20:00 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.