18-02-17

Genadeloos - Deel 3A

Ze vertegenwoordigde, sociaal gezien, een deftige zestiger. Ze was getrouwd gebleven gedurende een kwart van een eeuw lang, had al haar plichten en verantwoordelijkheden stipt en volledig vervuld  en was niet bijzonder gelukkig, maar ook niet precies ongelukkig geweest. Ze had een klein aantal kinderen gebaard, zonder ooit veel van de seks te hebben kunnen genieten, maar ze behoorde toch niet toe aan de groep van vrouwen die nooit een orgasme hadden gekend. In haar geval echter had dat meer van haar eigen initiatief afgehangen dan dat van haar man, een gezapig en niet bepaald opvallend type en daar niet, of heel weinig, in geïnteresseerd.

Voor redens die hier niet te pas komen waren ze zonder veel ophef van elkaar gescheiden nadat de kinderen elk hun eigen weg hadden in geslagen. Ze was alleen thuis blijven wonen, meestal door het venster starend, aangezien ze niets te doen had en de kinderen ergens anders leefden. Ze keek stiekem wel eens naar een erotische film op tv en naar wat (minder straffe) porno op haar pc. Eigenlijk een beetje meer uit verveling dan uit verborgen of aangewakkerde wellust. Wat ze al jarenlang gedaan had gedurende het huwelijk, bleef ze maar voort doen, alhoewel de frequentie opmerkelijk groter was geworden. Ze genoot van een uitstekende reputatie in de buurt, niettegenstaande haar gestrand huwelijk, wat noch bij haarzelf, noch bij haar gewezen man, verdriet had veroorzaakt. Een toenemend gevoel van eenzaamheid, daar niet bij gerekend.

Ze was helemaal niet op zoek en verlangde absoluut niet naar een nieuwe vaste verhouding maar net zoals bij de oudere mannen, verkoos ze op groenere weiden te grazen, eerder dan op  okergele en verdroogde grasperken, kwam de gelegenheid  eraan te pas. Ze fantaseerde en droomde regelmatig over toevallig ontmoette viriele jonge mannen, bijna altijd in staat van "volmaakte erectie". De uiteindelijke grootte van de "castaar" was niet echt van belang, maar ze verkoos wel een normale vorm, vooral van de eikel, een liefst rechte paal en een stel op barsten staande ballen, zodanig dat ze er haar hand gemakkelijk rond zou kunnen sluiten, zonder een gebrek, of een overdreven teveel, aan lengte, oftewel te dik of te mager om er perfect "vat" of "greep" aan te kunnen krijgen.

Maar dat gebeurde allemaal in haar geest en in haar gedachten, dag in, nacht uit, want in de werkelijkheid was ze maagd getrouwd en trouw gebleven tot op de dag van hun scheiding, zodat ze eigenlijk niet van ervaring kon of mocht meespreken, tenzij van wat ze op de video's had gezien. Ze vond echter dat het helemaal in haar kraam zou passen indien ze opeens op de kans stootte om een andere en heerlijke "stijve" penis, dicht bij haar hart te mogen koesteren, verwennen, verzorgen en vertroetelen. Dit zolang de eigenaar daar maar het geduld voor zou opbrengen en haar dat zou toelaten, wat ze somtijds betwijfelde, in overweging genomen de haast waarmee de meeste jongeren, te werk gaan. Ze veronderstelde zelfs dat de uren rap voorbij zouden vliegen terwijl ze haar lievelingsbezigheid aan het uitoefenen. Ze had geen enkele voorkeur voor kleur en voorkomen van de uitverkoren of welwillende man, ook niet wat zijn aangezicht, eventueel haar en/of baard betrof, tenzij dat zijn dijen, buik, armen en borst, alhoewel niet precies gespierd hoefden te zijn, maar toch ook niet slap of verslenst. Ze had bovendien beslist zelf gekleed te blijven gedurende een eventuele date, met uitzondering misschien van haar ronde borsten die ze zelf erg op prijs stelde, vooral wanneer de tepels letterlijk schenen te groeien van de opwinding. Daar langdurig gezogen te worden was alsook één van haar fantasieën, trouwens. Nochtans beschouwde ze zichzelf niet overdreven ongeduldig of altijd gereed om op "jacht" te gaan, op dat gebied.

Op een woensdag middag, zoals elke week, na groenten en fruit gekocht te hebben in de plaatselijke markt, zat ze te genieten van een hete tas koffie op een terras voor een café. Het was lente en gelukkig, zonnig, zodat ze zich binnenin voelde opwarmen. Na enkele minuutjes kwam er een jong koppel aan het tafeltje naast het hare zitten. Het meisje was met haar rug naar haar toegedraaid en hij zat er naast, zodat de vrouw hem op zijn linker kant aankeek. Ze herkende het meisje als zijnde de dochter van de huisdokter, van ietwat verder in haar straat. Hij was bekend als een uiterst vrome katholieke mens, nooit uit op avontuurtjes of ander dergelijk wangedrag. Zijn twee kinderen, allebei rond de twintig, waren zeker en vast van eendere principes. Het meisje aan de tafel echter droeg een nogal gewaagd bloesje, met alleszins één knop teveel open gelaten van voren, zodat het dal tussen haar borsten gedeeltelijk te waarderen was. Haar "lief", een onbekende jongen voor de vrouw, maar waarschijnlijk collega van de universiteit, kon er niet naast kijken, zo groot was de aantrekkingskracht en dat stoorde haar blijkbaar wel, want ze sloot hem meteen dicht, toen ze dat vaststelde, alsof ze zich werkelijk te uitdagend had gedragen.

De vrouw had hen beiden, bedaard maar niet zonder een zekere maat van onbeschaamdheid, gade zitten slaan en had ineens in de gaten gekregen dat er een tent was verschenen in zijn broek, ter hoogte van de riem. Ze overdacht onmiddellijk dat zijn lief daar zeker niets mee te maken zou willen hebben en dat hij, wat later, zelf zijn belang in zijn eigen handen zou moeten nemen, wilde hij er vanaf geraken. Tot haar verrassing echter keerde hij ineens zijn hoofd abrupt in haar richting, nog juist op tijd om haar te betrappen waar zij haar blik op gevestigd hield. Ze werden op dezelfde slag handlangers. Wat hij allang wist, had zij, de vrouw dus, ook prompt begrepen. Het maakte hen beiden een beetje opgewonden over hun plotselinge en toevallige samenzwering. De vrouw besloot de aanval niet af te weren en bleef maar veelbetekenend naar zijn kruis staren, rond de heup van het meisje heen, zodat zij er niets kon van waarnemen. De vrouw besefte, als met een blikseminslag,  dat er mogelijks een toestand geschapen was die ruimte zou kunnen bieden voor verdere investering.

Of ze het opzettelijk had gedaan of niet, is niet belangrijk, maar het ogenblik daarop stapte ze naar het toilet, erop hopend dat hij hetzelfde zou doen. Toen ze er terug uitkwam stond hij treuzelend en enigszins nerveus, in de gang, op haar te wachten, buiten het gezichtsveld dus van het meisje op het terras. Zijn blik greep haar meteen vast en hij was bekwaam eruit te stotteren dat hij zijn lief naar huis zou voeren en dat hij het op prijs zou stellen bleef ze wachten op hem. Tot haar eigen verrassing knikte ze beslist van ja, onder de indruk van zijn duidelijk, nog altijd opwaarts gericht orgaan. Ze besefte dan ook dat, inmiddels, de "versiering" nu echt voor haar bedoeld was en niet meer voor zijn lief. Het vleide haar ego dat ze nog bekwaam was een jongeman op te hitsen.

Ze bestelde nog een koffie en bleef hopend, wachten. Niet lang echter, want in minder dan tien minuten keerde hij, bijna springend, terug. Zonder hem neer te laten zitten, bang voor ineens opdagende bekende gezichten, vroeg ze de rekening en stevenden ze beiden vervolgens, hij achter haar, naar haar auto, een straat verder, terwijl ze ook de zak met groenten en fruit niet vergat. Eens in de auto vroeg ze zijn naam en stelde ze zichzelf voor: Filomeen. Alhoewel ze intussen al had opgemerkt dat de "bult" was verdwenen, bloos ze van de opwinding. Hij ook, scheen pijnlijk gespannen te zijn en waagde het niet een gesprek aan te vangen om de heersende ban tussen hen niet te verstoren.

20:52 Gepost door RD | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.