31-12-16

Twee Bijna Bevruchte Vrouwen

Halvelings steriel en soms ook een beetje impotent lag de man ineens tussen twee halfnaakte vrouwen. Een van hen was zijn eigen vrouw die nog nooit kinderen had gebaard. De andere was een alledaagse moeder. Niet precies een voorbeeld van schoonheid, maar toch niet onaantrekkelijk. Ze had een zekere frisheid en een natuurlijke geur over en rond haar lichaam en gelaat blijven behouden. Het feit dat zij in zijn bed lag, met zijn vrouw erbij, stoorde haar niet.

Zijn vrouw zag er ook geen "haar" in dat haar man in die andere vrouw (praktisch altijd opzettelijk diep gedecolleteerd, zoals ze later had vastgesteld) geïnteresseerd was. Ze waren allebei bezig hem gerust te stellen dat er niets speciaal's aan de gang was. Ze zouden samen proberen hem een beetje op te beuren en indien mogelijk, zelfs een beetje op te hitsen, zodanig dat hij voor het eerst in jaren zijn gereedschap terug in werking zou mogen en kunnen stellen, al moest dat niet precies met haar zijn, zijn vrouw dus. Ze liefkoosden hem gedurende lange tijd, zoals hij dat ooit eens gewend was geweest en bleven maar stilletjes aanmoedigende woordjes prevelen en fluisteren, lichtjes wrijvend hier en strelend daar, zonder haast en het laken tot over zijn heupen optrekkend om hem niet voortijdig af te doen schrikken. Ze waren gekleed in gewoon en dagelijks, maar proper, ondergoed en waren dus niet speciaal sexy of opwindend. Hij werd er zelfs slaperig van, maar dat was alleen maar uitwendig op te merken. Het schemerde al wat en binnen een half uurtje zou het zeker donker worden. Een nachtlampje was aangezet geweest op elk van de beide nachttafeltjes. In werkelijkheid was hij zich wel degelijk bewust van wat er aan het gebeuren was en uitzonderlijk voelde hij zich noch gegeneerd, noch beschaamd. Integendeel, hij voelde zich volledig thuis en gevleid door hun aandacht. De omstandigheden waren gunstig voor hem....

Twee vrouwen zonder enige andere interesse dan hem te knuffelen had hij altijd al opwindend gevonden. Wat een van hen niet bekwaam was geweest alleen te verwezenlijken, zouden twee misschien wel kunnen doen. Zijn hoop wakkerde alleszins op. Het was gezellig daar, in de half verlichte kamer en hij verveelde zich niet. Ze hadden elk een mollige knie over zijn uiteen gespreide benen gelegd en wreven hun onderbuik loom heen en weer over zijn dijen. Eén aan elke kant van zijn lijf en beiden, aanmoedigend glimlachend, naar hem toe gedraaid.

Het duurde niet zodanig lang vooraleer hij voelde dat er stilaan "leven" in zijn geslacht aan het lopen was. Bloed erdoor voelde gutsen in kleine hoeveelheden en vooralsnog twijfelend en stram, zich begon op te richten. Meteen wipte het laken wat omhoog, wat niet aan de aandacht ontsnapte van de twee madammekes. Ze staken beiden, zoals op bevel, tevreden een hand onder het laken en schuifelden zachtjes naar de plaats waar ze de grootste belangstelling in stelden. Zijn vrouw had daar nooit nemeer beweging in zien komen, tenware hij dat voor haar verborgen had blijven houden. De andere vrouw was niet minder nieuwsgierig. Ze was eigenlijk meer vriendin van hem, dan van haar. En toch waren ze nooit eerder intiem geweest, enkele zwoele (uitdagende?) blikken er niet bij gerekend. Zij was ook wel degelijk en al jaren lang getrouwd, maar was er duidelijk niet bang voor om even over het hek te springen en zo een beetje op andere en groenere weiden te gaan grazen, wanneer haar dat beviel.

Hij was, over haar, eens bezig geweest met zijn vrouw en die had er geen schande in gevonden dat haar blijkbaar impotente man daarover zelf aan het vertellen was geraakt. Wie weet zou zij daar ook geen profijt van kunnen maken? Ze had hem nog nooit echt bedrogen, tenzij heel in het begin, toen ze oordeelde dat een man, of een jongen (in haar geval) masturberen niet noodzakelijkerwijze als een verraad beschouwd mocht worden, vooral wanneer de vrouw gekleed was en het in openbare plaatsen gebeurde. Ene keer had ze zelfs een ver familielid gepijpt en de boel helemaal ingeslikt, omdat er geen zakdoek of papier bij de hand was geweest en ze ineens gerucht in de omgeving hadden gehoord. Ze had hem dat slechts maar onlangs verteld, maar had er onmiddellijk aan toegevoegd dat dat gebeurd was vooraleer zij hem had leren kennen. De volledige waarheid echter was, had hij later ontdekt, dat ze toen al werkelijk aan het vrijen waren en dat de jongen haar ervan overtuigd had hem een pleziertje te doen, aangezien hij weigerde geld daaraan te besteden met een hoer. Zij had toen wel begrepen dat hij helemaal over geen enkel geld beschikte en wel met een broek vol goesting en had hem vrijwillig in een steegje, dicht bij hem thuis, geloodst waar zij hem, gebukt, rap van zijn overvloedige spuitdruk had ontdaan. Hij noemde haar zelfs "Tante", wat eigenaardig klonk uit de mond van een bijna even oude jongen. Ze had eerder ook nog eens een collega gemasturbeerd in een verlaten gang van de gemeenteschool, in haar geboortestadje toen nog, nadat hij er hardnekkig had op aangedrongen gedurende de les en ze besloten had aan zijn wens te voldoen om van zijn gezaag af te geraken, maar ook en vooral omdat ze een stijve penis wel eens persoonlijk in haar handen had willen voelen, nadat haar beste vriendin hetzelfde had gedaan met een vriend vanuit haar straat en wat ze, de dag daarna, uitbundig aan haar had opgebiecht en als "heerlijk" en "opwindend" had bestempeld. Uit die tijd nog herinnerde ze zich eveneens dat ze regelmatig recht voor een garage moest passeren, op weg naar, en terug van, de school, gekleed in haar uniform, toen nog bestaande uit een los wit bloesje en een blauw rokje, tot ver boven haar knieën reikend (wat toen en waarschijnlijk nog altijd de gewoonte was en de leraar alle dagen toeliet de kleur van hun onderbroekjes na te gaan), waar een zwarte mecanicien iedere keer terstond uit zijn garage stevende en zijn stijf werktuig vanuit zijn broek te voorschijn toverde en er hevig aan snakte, zodanig dat ze zich niet kon bedwingen en er, zichzelf daarvoor zelfs omdraaiend, bleef naar staren, verstomd dat ze ervan was hoe groot dat ding eigenlijk wel was in vergelijking met het piemeltje van haar jongere broer die enkele jaren eerder, samen met haar, gebaden werd in een kom op de keukenvloer, door hun moeder.

De laatste jaren had ze zich, godsdienstig zoals ze was, op haar man geconcentreerd en had hem nooit iets geweigerd. Hij was echter langzaamaan impotent geworden, zodat hun verkeer uit de hand was gelopen. Ze bleef wel godvruchtig, maar vond het nodig hem op de  ene of de andere manier te trachten te helpen.

Hij had zijn vrouw over zijn collega/vriendin gesproken en had haar verwittigd dat zij niet helemaal terug zou wijken had hij maar wat meer gezinspeeld op haar, in het oog springende "liefdadigheidsgevoel". Zijn vrouw had er praktisch onmiddellijk mee ingestemd haar thuis uit te nodigen voor een vriendschappelijke kennismaking, een hapje en wat wijn erbij. Het gesprek was rap over geslagen naar wat de ene en de andere verkozen op het gebied van de seks en hoe ze hun zin hadden gekregen vroeger, toen ze nog jonger waren, terwijl hij zelf zwijgzaam bleef toeschouwen hoe ze van 't ene naar 't andere onderwerp hadden blijven, zoals een vlinder, fladderen en zelfs schijnbaar vergeten waren dat hij nog aan het meeluisteren was. Hij had wel degelijk ondervonden dat hun openheid hem niet helemaal onverschillig had gelaten en dat er af en toe een rilling door zijn lenden en in zijn lies schoot. Verscheidene keren leunde hij lui achterover wat bij hem altijd een teken was geweest dat hij meer plaats nodig had om zijn benen, dijen en bekken uit te strekken, waardoor die andere, belangrijkere plaats, minder als gevangenis zou dienen. Hij was echter niet helemaal stijf geworden, maar zijn bloed liep alleszins rapper in zijn verkalkte aders.

Wat later had zijn vrouw hem terug in haar vizier gekregen en had ze hem uitgenodigd te gaan uitrusten in hun bed, waarna ze er openhartig had aan toegevoegd dat ze hem allebei zelfs wat zouden kneden om hem, zichtbaar gespannen, te doen relaxen. Hij had terstond recht gestaan en zich daarover verbaasd, niet alleen over haar raar initiatief, maar ook en nog meer over zijn eigen reactie. Daar aangekomen ontdeed ze hem, zonder zich te storen, van zijn kleren en amper in zijn onderbroek en sokken tussen de lakens te doen glijden. Zijn collega had hen gewoonweg gevolgd en stond naast de andere kant van het bed toe te kijken. Beide vrouwen ontkleedden zich vervolgens ook en strekten zich, in hun ondergoed, naast hem uit, het laken evenredig over hen verdelend.

Zijn vrouw begon hem meteen te vertroetelen en te strelen en zijn vriendin deed net alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. Uiteindelijk hadden ze zich meester gemaakt van zijn geslacht en terwijl zijn vrouw zijn piemel kneedde, sloot zijn vriendin haar open hand rond zijn duidelijk opgespannen en wellicht overvolle ballen, na zijn slip vooraf, schaamteloos, naar beneden te hebben geduwd.

En warempel, na enkele verdere minuutjes werd hij harder dan hij zelf nog mogelijk achtte. Bijna ogenblikkelijk trok de vriendin haar eigen slipje uit en manoeuvreerde ze zichzelf zodanig in het dubbelbed dat haar blote spleet in lijn kwam te liggen met zijn halvelings opgerichte piemel. Zijn vrouw zorgde er onmiddellijk voor dat ze bijna automatisch, op hun zijde, in elkaar konden schuiven, vooraleer hij terug slap viel. Eerst de eikel en langzamerhand ook de paal, die ze vastberaden omklemde, met de bedoeling hem niet te laten ontsnappen. Hij vond dat er bijna een mirakel aan het gebeuren was en kroop rechter om de indringing te kunnen voltooien. En toen wist hij niet meer van ophouden. Schoof erin en eruit op alsmaar hoger ritme, verstomd door zijn eigen geluk. Zijn vrouw, zich herinnerend hoe gevoelig hij altijd wel geweest was aan zijn zak, begon er kunstmatig heen en weer over te wrijven en bleef maar tussen haar lippen sissen... doe voort schat.. doe voort.. probeer te spuiten lieveling... doe het maar... voor mij... spuit lieveling.... Maar spuiten deed hij niet. Hij bleef wel stijf maar voelde ineens hoe overvloedig vochtig het daar wel was en hoe weinig contact hij verkreeg, eenmaal volledig in haar schede gedrongen. Opeens besefte hij dat ze al verscheidene kinderen had gebaard en dat ze dus waarschijnlijk nogal ruim uitgevallen was. Hij zocht wanhopig naar het achterste gat en wonder boven wonder, ze ging er dadelijk mee akkoord, terwijl ze zich genoeg verplaatste om een nieuwe en nu hechtere vereniging mogelijk te maken. Even nog dacht hij aan zijn eigen vrouw, tamelijk nauw geschapen ook, maar hij was bang zijn erectie te verliezen, tussen 't een en 't ander door.

Hij heeft gespoten jawel (en meer dan verwacht, zelfs) en dat was de eerste(?) keer geweest in enkele jaren.

Hij heeft zijn vrouw, de volgende morgen, oprecht bedankt en geprezen voor haar begrip en heeft haar, wat later, niet alleen toegestaan maar zelfs aangeraden, om te gaan met jongere en meer viriele mannen, gereed om haar oplaaiend vuur te helpen te blussen. Eigenaardig genoeg is ze echter altijd content geweest met alleen maar haar oorspronkelijk hand en pijpwerk. Iets wat haar volkomen voldeed.

's Avonds, in hun bed, vertelde ze hem dan van haar avontuurtjes en hoe ze ervaring had op gedaan en verslaafd was geraakt aan haar "verlossende handen", zoals ze zelf de grootste wens van de meeste mannen beschreef, alle soorten piemels in haar toegewijde handen te zien en te doen spuiten, op de grond, op de vloer, in een steegje, achter een boom, in een tuin of in een garage, overal enfin waar het mogelijk was, terwijl ze spelend met zijn eigen (dat van haar man) geslacht omging en af en toe het beest zelfs voelde steigeren, wanneer ze er dan rap een einde aan maakte, vooraleer het bloed zich, beschaamd, terug trok.

Het moet wel gezegd, veel spuiten deed hij niet meer, maar de krampachtige bewegingen, de zaaduitstorting nabootsend, werden met de tijd, heviger en intenser.

Zijn collega is niet meer bij hen thuis terug gekeerd, alhoewel ze nooit nemeer heeft nagelaten zijn piemel in beslag te nemen, waar en wanneer dat mogelijk was, onder andere in haar auto, in het restaurant, op zijn werk en in het park, terwijl ze voortdurend naar hem bleef lonken, bewust van haar aantrekkelijke en vrijmoedige persoonlijkheid. Maar zelden bracht ze hem dicht bij een uitbarsting, wat tenandere ook de bedoeling niet was en hem haar alleen maar wilde voorbereiden op wat zijn vrouw, daarna, zou weten te voltooien.

Spreek van een uitzonderlijk vrouwtje, dat hen terug, hij en zijn vrouw, op de baan heeft gezet!

12:11 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.