27-09-16

Fifty-Fifty

Op een eerste (en oppervlakkig) onderzoek door de bezoekende Mars-mannekes zouden ze kunnen oordelen dat de bevolking van de aardbol, in het algemeen, verdeeld kan worden in een helft van zoet-goede bewoners en een andere helft van hartstikke-slechte mensen.

Bij nader toezicht echter zouden ze tot het besluit komen dat de werkelijke verhouding een beetje verschillend is: een eerste derde part van de mensen bezit een uitstekende of redelijk positieve heldhaftige borst; een tweede derde een uitermate slechte of heel slechte inborst en nog een ander derde, het derde derde, is praktisch altijd onbeslist, twijfelachtig, gemakkelijk van 't één of 't ander te overtuigen, elke dag van vlag veranderend en nooit definitieve besluiten trekkend over alledaagse vraagstellingen. Die laatsten zijn de belangrijksten van alle drie dus, want het zijn deze die, in geval van noodzakelijke meerderheidsbetwistingen, de balans in de ene of de andere richting zullen doen overhellen en die hun willekeurige beslissing voor iedereen zullen doen gelden. Hun kiekenborst zwelt in en uit. Een onzijdig spermakwakje. Geen man, noch vrouw. Geen vis, maar ook geen vlees. Praktisch, nietenmedalle, dus.

Dat is voor alles en nog wat en overal, op dit piepklein aardje, in voege.

Het tweede derde part van de bevolking, dat uitermate negatief is, is ook rechtsgezind, eist de toepassing van marteling en de doodstraf op voor iedereen die niet zoals hen denkt (Jezus verkiezend boven Barabas, gedurende eventuele gelijkaardige situaties); verkiezen zich in een andere taal uit te drukken dan die bestemd voor het "gewoon en proletarisch volk"; menen werkelijk recht te hebben op machtige wapens, thuis en in de wagen, zodat ze, op hun eigen discretie, korte metten kunnen maken met hun vijanden, gedurende verkeersproblemen; zijn van extreem racistische en fascistische aard; weten niet wat medelijden is; kijken andere mensen nooit recht in de ogen; zijn tegen de abortus zolang het maar met hun eigen dochter of bijzit niet gebeurt; zijn wreed anti-homoseksueel alhoewel ze niet zelden zelf geneigd zijn zich 's avonds in de kleerkast te verstoppen om daar zijden slipjes uit te testen; haten uit de grond van hun plastieken hart alle arme mensen overal ter wereld, tenzij ze gewillig koest zijn en blijven; maken er een punt van de indruk te geven dat ze op het bovenste verdiep wonen; verdedigen de rijken in alle omstandigheden alhoewel ze meestal zelf gene roste nagel hebben om aan hun jeukend gat te kunnen krabbelen; lachen niet hartelijk maar grijnzen cynisch (eventueel) naar elkaar; houden van veel lawaai en schandaal terwijl ze regelmatig een storm veroorzaken in een glas water; wrikken zich vóór andere mensen in eerder gevormde rijen; zijn uitbundige voorstanders van opgevulde borsten en opgezette lippen en gebruiken hoge hakken, zelfs wanneer ze verplicht zijn de bus of de metro te gebruiken; overwegen nooit een weeskind te adopteren en geven meer weg voor een huisdier dan voor honderd mensen die in gevaar verkeren, alhoewel ze het een gezellige sport vinden op wilde dieren te jagen terwijl ze met een "boner" of een natte poes rond huppelen; hebben in principe niets tegen de slavernij, uitbuiting en vervolging van de minst bevoordeelden in de maatschappij; zijn uiterst pervers en gedragen zich ziekelijk en gaan uiteindelijk allemaal toch naar die hel die ze eerst zelf geschapen hadden voor de anderen (God zij dank, daarvoor, op zijn minst)...

Het eerste derde part van de bevolking, meestal links-gezind, is precies het omgekeerde van wat hierboven bepaald werd voor de slechte mensen, waardoor iedere verdere uitleg over hen overbodig is.

Het laatste derde deel van de mensheid is geweldig gevoelig voor bekoring en schuift luid schuifelend gemakkelijk van de ene plaats naar de andere, afhangend vanwaar de wind komt.

Zo komt het dat vooral in de politiek, de wereld zo verschrikkelijk verdeeld is en korte perioden met links gezinden aan de macht, verwisseld worden door veel langere perioden met rechtsgezinden die dan uitgebreid de plak zwaaien. terwijl ze ook niet terug deinzen voor moord en aanslag, verraad, leugen en laster om zich eeuwig aan het bewind te blijven houden. Iets wat ook gebeurt in de menige kerken en in het leger, in het gerecht en in de openbare diensten, in het algemeen.

Neem nu Brazilië eens als voorbeeld (maar het zou zich evenwel om België kunnen betreffen):

De PIG (de pers, voorstanders en zelfs felle aanmoediger's van Staatsgrepen in alle Bananalandia's van de wereld) is bekwaam de reputatie van eender welk wezen aan te tasten, zijn ze er eenmaal van overtuigd dat de man (of de vrouw), in kwestie, zich duidelijk aanbied als een volksleider, gereed om de toestand van de minst begunstigden, aan een lopende band, naar "beternis" te brengen. Liegen, bedriegen, verraden, lafheden begaan, lasteren, achterklap bedrijven en namen door de modder en het slijk trekken, alle dagen en nachten van de week, zonder de zon- en feestdagen te vergeten, zijn de wapens waarmee ze vlot en zonder blijk van spijt tekeer gaan tegen hun slachtoffers, al hebben die geen enkele misdaad begaan.

Het betreft zich duidelijk om gangsters en gespuis met een plastron aan, die er gebruik van maken om de temperatuur van de haat van het tweede derde part van de bevolking gestadig op te doen drijven, terwijl ze het goed aan boord leggen om de mening van de onschuldige en ignorante leden van het laatste derde part te doen capituleren in hun voordeel.

Ze beheren tegenwoordig 90% van de Braziliaanse media, in het algemeen. Iets wat honderd jaar geleden absoluut niet het geval was, toen ook de kranten verdeeld konden worden in drie gelijkaardige soorten, zoals die van de bevolking. Na een eeuw van geconcentreerde op-koping van praktisch alle kranten, verspreid over de gehele wereld, door anti-Palestijnse krachten, is die verhouding volledig uit de hand gelopen.  

Ze krijgen ook overvloedige hulp van praktisch alle pasters van de protestanten, een groot deel van de katholieken (die de huidige Paus als een regelrechte communist veroordelen), de politieoverheid en de hoogste lagen van het gerecht, zonder de 90% van de vuile politieker's te vergeten, gespecialiseerd in corruptie, diefstal en aanranding, zodat, "at the end", er geen hoop meer weerstaat aan zoveel slechtheid, allang geleden uitgeroeid in Mars.

Er zijn nu al enkele "christelijke veroveraars" geïnteresseerd om zich in Mars te gaan vestigen om daar opnieuw de wind van richting te kunnen doen veranderen en daar ook kersverse..

... nieuwe KRUISTOCHTEN te organiseren...

00:43 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.