08-07-16

to be a nerd...

 

Mensen vinden het vaak nodig om me het etiket 'nerd' op te plakken.
NERD (een woord dat iedereen begrijpt!!!)
Maar is dat waar, is dat zo?
Zou echt iedereen de inhoud van dat woord begrijpen?
Omdat ik daar sterk aan twijfel, geef ik voor zij die denken
dat ze het begrijpen toch nog een beetje uitleg.

Nerd is een pejoratieve term die wordt gebruikt voor (meestal jonge)
mensen die afzijdig staan van de populaire 'mainstreamcultuur'
van jongeren.
Zij zijn vaak introvert en wars van activiteiten waarbij sociale status
een belangrijke rol speelt.
Zij zijn minder geneigd om mode en trends te volgen.
Soms vanwege een sterke afkeer van de banaliteit van de grote groep,
soms uit desinteresse, maar vaak omdat zij sterke eigen ideeën
hebben over wat ze wel en niet prettig of belangrijk vinden.
Een kleine groep ontleent daaraan een gevoel van trots en
eigenwaarde.
Het idee dat nerds strebers zijn met betrekking tot hun studie is
vaak onjuist, maar omdat ijver en interesse niet 'cool' zijn onder
jongeren, leidt dit tot de groepsperceptie dat degenen die dat
anders zien strebers zijn.
Het is van belang te onderkennen dat het 'nerd-schap' 
zelden door nerds wordt nagestreefd.
Het is de banale meerderheid die dit etiket plakt op individuen
die weinig gevoelig zijn voor sociale druk en die hun gang gaan
los van wat de meeste van hun leeftijdgenoten bezighoudt.
Deze banale meerderheid schept daarmee een afstand die
de nerd zelf niet noodzakelijkerwijs zoekt.
De nerd gaat meestal pragmatisch om met zijn relatieve
sociale isolatie: met andere woorden,
hij of zij heeft er niet om gevraagd,
maar tegelijkertijd schept het de afstand waarbinnen hij of zij
zich meer onbekommerd kan bezighouden met de zaken die
hem of haar wél interesseren.
Daardoor zijn zij in hun latere leven vaak succesvol.
De stereotiepe nerd wordt gekenmerkt door een niet-modieuze 
kledingstijl,
die vaak als ouderwets of afwijkend van de op dat
moment heersende modetrends wordt beschouwd.
Hij of zij verafschuwt trends en mode,
en beoefent een hobby die doorgaans als saai wordt beschouwd,
zoals postzegels verzamelen of insecten prepareren.
Een ander stereotype is dat nerds fan zijn van sciencefiction-series,
stripboeken en computerspellen.

Het beeld van de stereotiepe nerd is vooral gevormd door de
moderne media.

Wat iemand een 'nerd' maakt is een uiterst subjectief gegeven.

Over het algemeen wordt de term als scheldwoord gebruikt om
mensen aan te duiden die vanwege hun afwijkende kleding stijl,
uiterlijk, interesses, studie-ijver en/of hoge intelligentie buiten
de groep vallen.
Meestal verkeren ze in isolement, ofwel door uitstoting of omdat
ze zich zelf boven de massa verheven voelen.
Toch zijn al deze kenmerken niet automatisch essentieel om
een 'nerd' te worden genoemd.
Zo zijn er ook mensen die niet echt uitzonderlijk intelligent of
intellectueel zijn, maar enkel vanwege hun uiterlijk of beperkte
vriendenkring toch tot de 'nerds' worden gerekend.

"Geld, macht en succes" interesseren een nerd hoegenaamd niet.

Het feit dat er onder jongeren een grote groepsdwang bestaat om
zich qua kleding, muziekvoorkeur, gedrag en interesses aan elkaar
aan te passen maakt dat degenen die zich daaraan kunnen
onttrekken meestal personen met een sterk karakter zijn.
Nerds weten doorgaans beter wat zij willen dan hun leeftijdsgenoten,
zijn in staat zich meer te focussen op hun interesses en sterke kanten,
en zijn daardoor niet zelden succesvol in hun latere leven.

In België worden nerds door maatschappelijke analisten
beschouwd als deel van de zogenaamde "creatieve klasse"
In Brazilië moeten ze nog aan het idee wennen,
zij zijn weinig vertrouwd met nerds.

Het boek van David Anderegg:
"Nerds, Who They Are and Why We Need More of Them"
(Nerds, wie zijn zij en waarom hebben we er meer van nodig)
toont eveneens aan dat zij die in hun jeugd als nerd worden
beschouwd in hun later leven een meer dan gemiddeld
maatschappelijk nut hebben.

Ik heb gezegd...

 

 

14:30 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.