03-09-15

DNA - Onderzoeken

Ik vermoed dat mijn moeder, geestelijk beschouwd alleszins, altijd maagd is gebleven.

Net zoals de Heilige Maria die, in het stikkedonker, niet besefte dat het Jozef niet was die aan haar geheime delen aan het prutselen was, juist na de Carnaval periode, wanneer ze buitengewoon veel had gesprongen en gedanst in de menigte en zich daarna, ietwat vermoeid, te ruste had gelegd. Toen was er namelijk nog geen sprake van de "Heilige Geest" die er slechts veel later met "huid en haar" is bij getrokken geweest om te vermijden dat de naam "Jozef" door de modder gesleurd zou worden voor de rest van de tijden. Het is dus, nu, ook niet te verwonderen dat Saint Jozeph, onze uitstekende Bijna-Godfather, tot de post van engelbewaarder en patroon van alle bedrogen mensen is benoemd geweest. God zij dank heeft hij er nooit onder geleden en is hij, vast overtuigd, gestorven beseffend dat zijn naam als beschermer van de schrijnwerkers in het algemeen, later uitgebreid tot timmermannen en meubelmakers, verheven zou worden.

Van zagen wist hij alles af, tenandere. Vraag het maar aan onze meiskes, vooral in West-Vlaanderen, die hem nog steeds en bovenal vereren en hem nog altijd beschouwen als zijnde hun "Meester-Zager", of "Zager-Overste", terwijl er zich niemand meer herinnert dat hij toen al drager was van een onmenselijk groot paar horens, op zijn zwetend voorhoofd. In alle geval, ´t is allemaal rap gebeurd geweest indertijd en Maria heeft er verder niet veel meer willen over blijven piekeren. Nochtans heeft men, jaren later, op speciale aanvraag van de Protestantse Bisschop Macedo, van Brazilië (één van onze rijkste overheden), met een simpel en ouderwets DNA-onderzoek, kunnen bewijzen dat Jozef werkelijk de biologische vader van Jezus NIET was. De vrederechter toen, een afstammeling van Broeder Jacob, heeft het vaderschap dan maar toegewezen aan de "Heilige Geest", die daar net ook op vakantie was geweest, ook voor de carnavalfeesten, tegenwoordig vergelijkbaar aan de Gentse Feesten, wanneer alle treurende en rouwende (nog altijd bestaande??) Vlaamse maagdjes, bereid zijn hun vliesje eindelijk op te offeren voor het goede en ook wel, voor het GEESTELIJKE doel.

De Geest was toen wel nog degelijk Heilig, maar hij was blijkbaar, net zoals Adam, niet ontsnapt aan de verleiding van een mals en sappig maagdelijk biefstikske en de smaak ervan is hem blijkbaar teveel geweest. Hij heeft bijgevolg niet alleen goed gedronken, diene bepaalde avond, maar ook veel "gegeten".

Niemand weet zelfs nemeer wat er verder met Jozef is gebeurd, want wie wil er naast zo een bedrogen verliezer in het gezicht lopen?

Ik herinner mij nu, met een beetje achterdocht, het DNA-onderzoek van mijn eigen zoon, enkele jaren terug. Mijn ex-vrouw wilde toen met zekerheid weten of het lijk daar, in het Kerkhof, wel degelijk aan onze zoon toebehoorde en is er daarna van overtuigd geraakt dat dat wel overeen kwam met de werkelijkheid. Eigenaardig was echter dat ik datzelfde DNA-onderzoek nooit onder mijn eigen ogen heb kunnen krijgen.

Zou het kunnen zijn dat de "Heilige Geestigaard" opnieuw aan het werk is gegaan?

11:52 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.