06-12-13

De Toog (11) - Zijn Versie

Zijn slechte gewoonten en eenvoudige opvoeding in het algemeen bevestigend, liet hij haar, vóór zich, de trap bestijgen, terwijl hij het niet kon nalaten tersluiks eens vlug naar haar prominent achterwerk (zoals eerder al eens vermeld) te loeren, zonder veel ophef nochtans, want dat was allang niet meer het meest belangrijkste onderdeel van een liefdevolle verhouding zoals de hunne, alhoewel hij dat toch nooit helemaal overbodig had geacht. Veel was er niet veranderd op dat terrein, vond hij, vergeleken met de laatste keer dat een eender tafereel zich had afgespeeld, ongeveer veertig jaar eerder, toen zij hem plotseling had uitgenodigd op haar kot in Gent, waar er ook een trap aanwezig was geweest op de weg naar hun eerste intieme bezigheden, maar waar er nochtans niets speciaals was gebeurd, want alhoewel hij al vele keren eerder bescherming en genot had gezocht in de armen en de plooien van een vrouwelijk lichaam, hadden er zich altijd kleren bevonden tussen 't één en 't ander, onder méér, ophitsende korte rokjes en spannende boven- en onderbroeken, zonder het over verleidelijke slipjes te hebben, die er hoe-dan-ook niet in geslaagd waren geweest de wederzijdse gulzige lust te bederven en zelfs lastige plekken hadden veroorzaakt, die moeilijk meteen weggeveegd hadden konden worden, maar op die bepaalde avond, versmoord en verdoofd van de ware liefde en uitgedaagd door de mogelijkheid alles en nog wat, zonder gevaar op heterdaad betrapt te worden, overboord te mogen gooien om eindelijk zijn belemmerende maagdelijkheid te kunnen verliezen, hem terug hadden doen deinzen op zijn innige wens en behoefte, maar integendeel, hem op zijn verantwoordelijkheid hadden gewezen, niettegenstaande de uitgerekte hals van zijn goesting, zodat er meer geklapt en halvelings geslapen was geweest dan effectief liefde bedreven.

Hij had nooit begrepen wat er toen echt fout was gegaan, maar had altijd de schuld op zijn eigen schouders genomen, zich waarschijnlijk te laf en te benauwd oordelend bepaalde vliesjes van zijn vergeliefde in één onbepeinsde daad onherroepelijk en totaal te verwoesten, doorheen te breken en in een klontertje bloed te omvormen, daarvoor haar witte en volledig onschuldige beddenlakens gebruikend, die later en voor iedereen die bereid was dat op te merken, de levende getuigenis zouden betekenen van de doodzonden die zich daar voordien, in haar kamer, hadden afgespeeld. Toen was alles dus op een vreemde kater uitgedraaid, waarover hij, niettemin, levenslange spijt had gekoesterd.

Ze had haar oorspronkelijk gewicht zorgvuldig bewaard, net zoals haar lichamelijke rondingen en ook sommige hoekige, plus natuurlijk haar fel opvallend figuurtje. Gedurende één enkel maar rap overheerst ogenblik, verwierp hij zijn neiging een open hand rond haar bil te slaan, met de uitsluitende bedoeling de spierbewegingen daar te volgen, naargelang ze de trap opsteeg.

Eenmaal boven wendde ze zich ogenblikkelijk naar de badkamer terwijl ze hem de deur van de slaapkamer aanwees. Terstond rekte hij zich helemaal en langdurig uit, trok zijn schoenen en sokken uit en af en vervolgens zijn pullover, hemd en broek, waarna hij zich op het bed neer plofte, gereed om zich ook te verfrissen in de badkamer, eenmaal door haar vrij gegeven.

Verscheidene minuten passeerden zonder enig geluid, tenzij het neerpletsend water in het stortbad, duidelijk waarneembaar door de halvelings openstaande slaapkamerdeur. Een beetje ongeduldig wordend, wachtte hij nog enkele verdere minuutjes en bewoog zich dan naar het venster, naar buiten starend, op zoek naar de ene of de andere beweging in het donker, maar bijna niets was daar duidelijk onderscheidbaar, zodat hij zich terug naar de deur wendde. Links en rechts glurend merkte hij op dat ze de badkamerdeur halvelings had open laten staan en de nieuwsgierigheid, plus zijn matige interesse in gezond voyeurisme, deden hem de deur langzaam verder open draaien waardoor zich een vochtige warme mist in het aangezicht sprong, afkomstig vanuit het stomend glazen stortbad.

Ze stond, nog helemaal ingezeept, met haar rug tegen de wand geleund, haar dijen ietwat van elkaar verwijderd, aan de overkant van het neerstortend water, met een hand nerveus tussen haar benen bewegend en de andere over haar borsten wrijvend, terwijl ze geen moeite deed haar ogen te openen en te trachten te verbergen wat ze aan het doen was, zelfs niet wanneer ze haar naam hoorde mompelen, nooit haar concentratie verliezend, zodat hij zich, bewust dat zij besefte dat hij binnengekomen was, niet misplaatst voelde, zijn onderbroek verwijderend, onder het kriebelend water stappend en zich tussen haar rug en de wand wringend, haar handen in zijn handen omvattend en zelfs hun taak gedeeltelijk overnemend, zodat ze haar armen vrij kreeg en omhoog hief, om ze zo tot van achteren rond zijn hoofd te slaan, de druk tussen hun lichamen vergrotend en opdringerig haar kontje tegen zijn fel protesterende piemel bewegend, terwijl gretig zijn handen en vingers naar de juiste plaatsen leidend, hem ook het juiste ritme en druk laten voelend, gedurig "mijne rudo" prevelend en mompelend, tot ze na weinige minuten in een hevig trillend en bevend maar intens en gewelddadig orgasme uitbrak, snelheid, druk en beweging aanzienlijk verhogend, waarna daarna, traag uitdeinend, maar nooit ophoudend lieve woordjes te fluisteren, zichzelf halvelings omdraaide en uitgeraasd maar verlangend naar zijn op verlossing bedelend lid te reiken en besluitend de leiding terug in eigen handen te nemen. Ze wrong zich, zoals hij ook had gedaan, tussen zijn rug en de wand, haar linkerhand tastend onder zijn voortplantingsorganen bewegend, lichtjes knedend en wrijvend, terwijl haar rechterhand zijn stengel vastgreep, hem geleidelijk aan rapper en rapper aftrekkend, tot hij net zoals zij had gedaan, ontplofte in een razende climax, zijn zaad ver vooruit spuitend en in de sequentie, stilaan uitstierf, ook "och Filomeen, och Filomeentje" kreunend.

Voldaan op dat moment, omhelsden ze elkaar gedurende meerdere minuten, waarna ze zich dan terug onder het stromend warm water schoven en zichzelf en elkaar, afwasten en afdroogden.

16:32 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.