12-04-11

Diário Do Nordeste, de Fortaleza

In 1980, in de tijd van de beruchte ORTN’s, de zakenman Edson Queiroz (toen nog in leven) besloot een nieuwe krant op te richten in Fortaleza (hoofdstad van de Staat van Ceará), die hij de naam "Diário Do Nordeste" schonk, alhoewel hij ook al partner was van een andere dagelijkse krant, met name "Tribuna Do Ceará".

Daartoe kocht hij bepaalde apparatuur in de VS en aangezien de totale waarde daarvan meer dan US$ 300,000.00 bedroeg was hij verplicht (op dat moment, door de Braziliaanse regering) een externe financiering te bekomen voor een vooraf bepaalde periode van ten minste vijf jaar, vooraleer de nodige Invoer Licentie te verkrijgen vanwege de “Banco Do Brasil”. Daar hij echter geen financiële behoefte had aan eender welke vorm van financiering, interne of externe, om zich die machines te kunnen aanschaffen, maar van de andere kant en in overweging genomen dat de exporteur of fabrikant die machines niet rechtstreeks financierde zonder de indiening van een reële garantie (bijvoorbeeld een bankgarantie, die vrij duur is), stelde hij voor de totale waarde van de machines contant te betalen, met geld beschikbaar in dollars, in het buitenland, tegen overlegging van de officiële documenten van inscheping (ongeveer US$ 1.200.000,00) aan de fabriek in de VSA, terwijl hij hier in Brazilië, de vergunning ontving vanwege de Centrale Bank om de externe financiering te betalen in tien zesmaandelijkse afbetalingen, met een jaarlijkse rente van 12% per jaar (zonder waarborg, die de Centrale Bank niet opeiste), berekend over het uitstaande saldo. 

Het geld dat officieel werd overgeschreven naar de fabrikant in de VSA, om de zes maanden, werd daar natuurlijk onmiddellijk terug op zijn eigen rekening gestort, in dollars, inclusief de rente. Alle afbetalingen werden stipt uitgevoerd op de respectieve vervaldagen.

De dochter van wijle Mr. Edson Queiroz was toen al gehuwd met de heer Tasso Jereissati, die later werd verkozen tot gouverneur van de Staat van Ceará, huidig ex-Senator en die tot heden het masker gebruikt van "Heilige". 

No ano de 1980, na época dos famosos ORTN’s, o então empresário Edson Queiroz resolveu lançar um novo jornal em Fortaleza, ao qual ele deu o nome de "Diário Do Nordeste", embora ele já era sócio de um outro diário em Fortaleza, chamado de "Tribuna Do Ceará". Para isto, ele adquiriu diversos equipamentos da marca Rockwell/Goss nos EUA e como era obrigatório, naquele tempo, devido ao valor total exceder US$ 300.000,00 teria de arrumar um financiamento externo (incluindo ainda outros equipamentos da NuArc e Compugraphic), durante um pré-determinado prazo, para conseguir a Guia De Importação. Como, entretanto, ele, de fato, não precisava de financiamento para adquiri-los e por outro lado, como o exportador/fabricante não concedia financiamento direto sem a apresentação de garantias reais, ele propões pagar o valor total das maquinas, de cerca de US$ 1.200.000,00 com recursos proprios dele, disponíveis em dólares, fora do pais, à vista, contra a apresentação dos documentos de embarque, à fabrica, enquanto que aqui, no Brasil, ele deu entrada no Banco Central, pedindo a autorização de um financiamento externo, para pagamento em dez prestações semestrais, com juros anuais de 12% ao ano (sem avalista), calculado sobre o saldo devedor. O dinheiro que ele remetia para a fabrica nos EUA, era então devolvido para ele mesmo, numa conta que ele mantinha lá, acrescido do juro pré-fixado, previamente aprovado pelo BC. Todas as prestações foram pagas rigorosamente em dia.

A filha dele já era casada com o Sr. Tasso Jereissati, que depois foi eleito Governador do Estado do Ceará e que até hoje faz cara de "Santo".

02:12 Gepost door Rudoris | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.